MOOR Argan Olie

Privacy

Privacy Policy

MOOR is een kwaliteits product van ArganCompany.

ArganCompany respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Persoonlijke informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om de bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken. Verder worden je gegevens uitsluitend gebruikt met jouw toestemming. ArganCompany zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

Wanneer je een bestelling plaatst in de webshop hebben wij verschillende gegevens nodig voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van jou nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling die je plaatst of gegevens die aangepast moeten worden. Je persoonsgegevens worden opgenomen in de webshop klantenbestand. Het webshop klantenbestand wordt alleen voor webshop doeleinden gebruikt.

Doelen en gegevensverwerking:

Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van webshop marketingactiviteiten, het invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. ArganCompany verstrekt geen gegevens aan derden.

Wetgeving:

ArganCompany is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten. ArganCompany verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.

Categorieën:

De volgende categorieën van persoonlijke gegevens mogen door de webshop worden behandeld: contactgegevens (naam, voornaam, fysiek adres, leeftijd, leeftijd van kinderen, e-mail, mobiel nummer in geval van bestelling), naam van de eventueel aangebrachte leden, leeftijd (om de inschrijving als Lid te valideren, als ook de participatie aan bepaalde verkopen), beroep (uitsluitend voor statistische doeleinden), alle gegevens over bestellingen, retouren en IP-adres.

Betaling gegevens en veilige betalingen:

De bankgegevens die nodig zijn voor de betaling van de bestellingen, worden uitsluitend gecollecteerd en behandeld door onze dienstverlener Mollie BV. (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de privacy policy van Mollie BV., die beschikbaar is op zijn website). ArganCompany heeft zelf geen toegang tot jouw bankrekeningnummer of creditkaartnummer (deze gegevens kunnen wel door de ArganCompany behandeld worden bij een terugbetaling).

Wie behandelen jouw gegevens binnen ArganCompany:

Alleen de werknemers van ArganCompany en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de Leden en de Klanten gebruiken. Daarbij is het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de Leden of de Klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de Leden en Klanten.

Geheimhouding:

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Rechten van bezoekers en onze cliënten:

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot ons te richten met de vraag of wij jouw gegevens verwerken. We zullen u binnen vier weken na het verzoek schriftelijk doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

U hebt tevens het recht, door middel van een tot ons gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Afmelden van de nieuwsbrief:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@moorproducts.com.

Doorlinken via onze website:

De webshop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van de ArganCompany vallen. ArganCompany is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van ArganCompany met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Adreswijziging:

Klanten verplichten zich ArganCompany van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang ArganCompany geen adreswijziging heeft ontvangen, blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.

Tot slot

Heb je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen over de bescherming van je privacy tijdens je bezoek aan de website? Stuur dan een mail naar info@moorproducts.com. We zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

ArganCompany kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.